Với rất nhiều lợi ích có thể mang lại cho các Doanh nghiệp và Cơ quan hành chính nhà nước thì phần mềm nguồn mở là một giải pháp đáng được xem xét nghiêm túc 

Mã nguồn mở Mã nguồn mở

Chống độc quyền trong các hệ thống CNTT của chính phủ

Ủy ban Châu Âu vừa xuất bản một báo cáo quan trọng, một văn bản Truyền thông chính thức: Chống độc quyền: xây dựng hệ thống CNTT mở theo các tiêu chuẩn. Văn bản này giới thiệu và giải thích sự cần thiết của văn bản: Hướng dẫn mua sắm ứng dụng CNTT hợp tiêu chuẩn – Các yếu tố làm nên một Nghiệp vụ Mua sắm tốt, được ban hành cùng thời điểm đó.

Các tài liệu này, được thông báo trong một thông cáo báo chí ngày 25/6, được thiết kế để nâng cao kiến thức về hành chính công và khuyến khích họ dùng các hệ thống CNTT hợp chuẩn, theo nguyên văn trong tài liệu này, "sẽ cho phép tương tác, đổi mới và cạnh tranh, giảm chi phí (hơn 1 tỉ Euro mỗi năm), và cải thiện tương tác với công dân". Các hoạt động của Ủy ban là nỗ lực thực hiện phần chủ chốt (Action 23) của Chương trình Số (Digital Agenda), chiến lược dài hơi của Ủy ban Châu Âu được thiết kế để "giúp các công nghệ số, bao gồm cả Internet, đem lại tăng trưởng kinh tế bền vững…"

Như tôi đã đề cập trong bài viết trước, những nhà hoạch định chính sách trên toàn Châu Âu và những nơi khác đang đưa ra tất cả các điều luật, quy định và hướng dẫn để đặt nền móng cho việc đưa các tiêu chuẩn mở vào khu vực công và phát triển chúng trong khu vực tư nhân, và rộng ra nữa, là phần mềm nguồn mở. Mặc cho những nỗ lực to lớn này, thực tế cho thấy dường như không phải ai cũng chống lại độc quyền.

Thông thường, khi thực thi những chính sách này, những nhà quản lý cung ứng luôn dùng các giải pháp đã quen thuộc với họ -- những giải pháp độc quyền – vì nhiều lý do. Như văn bản chống độc quyền này đã chỉ ra, những lý do này bao gồm, bạn đoán được không, chi phí của việc chuyển đổi khỏi độc quyền.

Nghĩa là, trong một cuộc khảo sát được nhắc đến trong văn bản Truyền thông này, 40% nhà quản lý cung ứng cho biết thay đổi nhãn hiệu giải pháp CNTT mà họ đang sử dụng sẽ rất tốn kém bởi vì nó sẽ thay đổi các hệ thống khác sử dụng dữ liệu của hệ thống mà họ muốn thay đổi. Dù lý do  này thật ra chỉ là sự thừa nhận vấn đề, những lý do khác trong cùng cuộc khảo sát chỉ ra những trở ngại khác như là thiếu chuyên gia để quyết định sử dụng tiêu chuẩn nào (50% những người được khảo sát cho biết).

Để khắc phục điều này, Ủy ban đã ban hành tài liệu Hướng dẫn không chỉ hướng dẫn phát triển một chiến lược CNTT và đánh giá các tiêu chuẩn, mà còn đưa ra lời khuyên về lập kế hoạch ngân sách dài hạn để khắc phục chi phí ban đầu cao khi chuyển đổi khỏi các phần mềm độc quyền. Hiểu rằng các tài liệu này sẽ bị đóng bụi nếu không được chú ý và sử dụng bởi các nhà quản lý hành chính công, Ủy ban Châu Âu, như đã tóm tắt trong tài liệu Truyền thông, hướng tới thu hút các phiếu bầu thích hợp trên toàn Liên minh Châu Âu.

Tài liệu giải thích rằng "để tạo điều kiện chia sẻ nghiệp vụ tốt nhất, Ủy ban Châu Âu sẽ hỗ trợ phát kiến này bằng cách tổ chức hội thảo giữa các bên liên quan (các cơ quan công quyền, các nhà cung cấp giải pháp CNTT, các tổ chức đề ra tiêu chuẩn và xã hội), được hỗ trợ bởi một website hỗ trợ nghiệp vụ". Dựa trên những cuộc hội thảo này, Ủy ban sẽ báo cáo kết quả của quá trình, theo dõi tiến độ thực hiện mua sắm các giải pháp CNTT hợp chuẩn và xác định các bước tiếp theo để đẩy mạnh việc sử dụng các tiêu chuẩn này.

Chúng ta, nghĩa là "các nhà cung cấp giải pháp CNTT, các tổ chức đề ra tiêu chuẩn, và xã hội" (hoặc bất kỳ danh mục nào bạn thuộc về) cần khen ngợi phát kiến của Ủy ban Châu Âu và tham gia vào những nỗ lực của họ. Các tổ chức như Diễn đàn Mã nguồn mở Châu Âu và Tổ chức Phần mềm Tự do Châu Âu đã phát các thông điệp ủng hộ hành động của Ủy ban Châu Âu.

Họ đã đi đầu trong việc hưởng ứng công việc của Ủy ban Châu Âu. Sự thay đổi thực sự thì cần thời gian, sự tận tâm, và bền bỉ để thuyết phục những nhà cầm quyền phụ trách việc thực thi những chính sách này rằng việc này không chỉ mang đến lợi ích cho những công dân họ phục vụ, mà, thẳng thắn mà nói, còn nằm trong tầm tay của họ.

Paul Brownell, Giám đốc Chính sách Công khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi của Red Hat

Nội dung được đăng trên opensource.com ngày 2/7/2013