Với rất nhiều lợi ích có thể mang lại cho các Doanh nghiệp và Cơ quan hành chính nhà nước thì phần mềm nguồn mở là một giải pháp đáng được xem xét nghiêm túc 

Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Gartner: Điện toán đám mây vẫn là một trong 10 ưu tiên công nghệ của các CIO trong chính phủ

Mặc cho những nỗ lực vẫn đang tiếp diễn để giảm chi phí các dịch vụ CNTT, gần 75% ngân sách CNTT của chính phủ trên toàn cầu được báo cáo là vẫn không giảm hoặc đang tăng lên trong năm 2013. Ngoài ra, điện toán đám mây được xếp hạng 8 trong số các công nghệ quan trọng đối với các CIO trong chính phủ, tập đoàn nghiên cứu Gartner cho biết.

Sự tăng lên hoặc không thay đổi trong ngân sách CNTT của chính phủ đối lập với khu vực tư nhân, điều này là quan trọng vì các phương thức quản lý, các chỉ số tài chính, các số liệu doanh nghiệp và mức ứng dụng CNTT trong chính phủ nhìn chung tụt hậu so với khu vực tư nhân.

"Sau nhiều năm được khuyến cáo nên "làm nhiều hơn với ít hơn", nhiều CIO trong chính phủ báo cáo là ngân sách đã ổn định hoặc đang tăng lên, đặt họ ở một vị trí tốt hơn để cung cấp và quản lý các dịch vụ CNTT một cách hiệu quả hơn", ông Rick Howard, trưởng nhóm nghiên cứu Gartner cho biết.

"Các CIO này đang sẵn sàng đẩy mạnh giá trị kinh tế của CNTT bằng cách tái cơ cấu một cách triệt để danh mục các dịch vụ để thúc đẩy đổi mới và cải thiện hiệu suất của chính phủ". Howard sẽ diễn thuyết tại Hội nghị chuyên đề và triển lãm CNTT của Gartner vào tháng Mười.

Triển vọng tươi sáng có thể ngắn ngủi

Khi so sánh với các khu vực khác của nền kinh tế, triển vọng có chút tươi sáng hơn của ngân sách CNTT trong chính phủ có thể ngắn ngủi, theo các chuyên gia phân tích của Gartner.

Một cuộc khảo sát về các Giám đốc Điều hành và Lãnh đạo Cấp cao của Gartner trong năm 2013 cho biết các lãnh đạo trong khu vực tư nhân đang sẵn sàng đẩy mạnh đầu tư và thương mại điện tử, di động, điện toán đám mây, mạng xã hội và các danh mục công nghệ chủ chốt khác. Mặc dù vật, Gartner dự đoán một tỉ lệ tăng trưởng ghép khiêm tốn hàng năm vào khoảng 1,3 % cho chi tiêu CNTT trong khu vực chính phủ và giáo dục cho đến hết năm 2017, với chi tiêu tăng lên cho các dịch vụ CNTT, phần mềm và các trung tâm dữ liệu. Sự gia tăng này được bù đắp bằng việc giảm các dịch vụ công nghệ nội bộ, các thiết bị và dịch vụ viễn thông.

Khảo sát thường niên mới nhất của Gartner trong 1.959 CIO trên toàn thế giới từ mọi ngành nghề được thực hiện trong quý bốn năm 2012 và trình bày các kế hoạch ngân sách của CIO vào thời điểm đó. Các CIO trong chính phủ cho biết việc giảm chi phí chung quan trọng hơn việc giảm chi phí CNTT nói riêng, điều này sẽ cho phép các CIO trong chính phủ gia tăng các phát kiến quy mô doanh nghiệp. Các ưu tiên kinh tế và kỹ thuật của các CIO trong chính phủ được liên kết mạnh mẽ với các đồng nghiệp của họ tất cả ngành công nghiệp trên toàn cầu, chỉ có một vài khác biệt nhỏ.

Bảng 1: Top 10 ưu tiên kinh tế và công nghệ của các CIO trong chính phủ

Top 10 ưu tiên kinh tế

Top 10 ưu tiên công nghệ

Tạo ra các kết quả hoạt động

Phân tích trí tuệ doanh nghiệp

Cải thiện các ứng dụng và cơ sở hạ tầng CNTT

Hiện đại hóa các hệ thống máy cũ

Giảm chi phí doanh nghiệp

Quản lý bằng CNTT

Thu hút và giữ khách hàng

Các công nghệ cộng tác

Thực hiện chiến lược doanh nghiệp

Các thiết bị di động

Thu hút và giữ lao động

Ứng dụng lực lượng lao động di động

Tăng tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp

Các công nghệ bảo mật

Cải thiện các quy trình

Điện toán đám mây

Tăng khả năng điều khiển trong quản lý

Ảo hóa – desktop

Thực hiện các giải pháp di động

Cấu trúc hướng dịch vụ

Nguồn: Các chương trình Điều hành của Gartner (Tháng Năm, năm 2013)

Đối với năm thứ ba liên tiếp này, việc giảm chi phí doanh nghiệp xếp trong số ba ưu tiên kinh tế hàng đầu đối với các CIO trong chính phủ trong năm 2013. Kết hợp với yêu cầu bắt buộc cung cấp các kết quả hoạt động và nhu cầu hiện đại hóa các ứng dụng và cơ sở hạ tầng CNTT, các CIO đã khẳng định các cách thức CNTT có thể được sử dụng để chuyển đổi các hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm chính của họ để làm việc đó.

"Khi đối diện với các mô hình kinh tế không bền vững, các lãnh đạo chính phủ thường sẵn sàng thực hiện các khoản đầu tư công nghệ mục tiêu và trải qua sự thay đổi tổ chức cần thiết để tăng năng suất và chất lượng nhờ CNTT", Howard cho biết. "Giới thiệu các dịch vụ công nghệ và các khả năng cho lực lượng lao động mới sẽ khiến CNT  trở thành đối tác quan trọng trong việc đạt được các kết quả quan trọng đối với công dân và nhân viên cơ quan".

Ba ưu tiên công nghệ hàng đầu trong năm 2013 đã thay đổi từ năm 2012, với trí tuệ doanh nghiệp và phân tích di chuyển từ vị trí số 5 lên hàng đầu, theo sau bởi hiện đại hóa hệ thống cũ kỹ và quản lý bằng CNTT. Bằng việc đưa phân tích và trí tuệ doanh nghiệp lên đầu danh sách, các CIO trong chính phủ đang nhắm vào nhu cầu chủ động quản lý các chương trình và dịch vụ của chính phủ.

Các ưu tiên chiến lược

Như là một phần của khảo sát kế hoạch của các CIO, các ưu tiên chiến lược cũng được nghiên cứu và xếp hạng. Cải thiện tổ chức CNTT và nhân lực trong chính phủ đã chuyển lên tâm điểm số 2 năm 2013 từ số 9 năm 2012, việc này chuyển trách nhiệm của các CIO và chuyên gia CNTT khỏi hầu hết những dịch vụ công nghệ cũ kỹ sang những khu vực cần thiết nhưng chưa được chú ý.

"Để hỗ trợ thay đổi tổ chức rộng rãi, các CIO nhận ra rằng họ phải đầu tư vào một lực lượng lao động có thể cộng tác một cách hiệu quả với lãnh đạo các cơ quan và quản lý các chương trình để xác định ưu tiên kinh tế, cũng như thiết kế và thực hiện các giải pháp phù hợp với các ưu tiên đó", Howard nói.

Khảo sát Chương trình của CIO cũng cho thấy khoảng 76% các CIO của chính phủ mang những trách nhiệm lãnh đạo quan trọng ngoài CNTT, chỉ 24% không có trách nhiệm nào ngoài ranh giới CNTT.

"Điều chắc chắn là nhiều thông tin, quy trình nghiệp vụ và vai trò quản lý dự án đã được phát triển qua thời gian nhờ CNTT trên cơ sở mặc định hoặc phù hợp nhất đang được chấp nhận như năng lực bởi các đơn vị tác nghiệp, như kết quả của việc biến công nghệ thành thông dụng và mang tính tiêu dùng", Howard nói.

"Thay vì xem các xu hướng này là mối đe dọa, các CIO khôn ngoan sẽ chấp nhận nó như những phương tiện để mở rộng tầm ảnh hưởng và giá trị của họ đến những lĩnh vực nằm ngoài CNTT truyền thống".

 

Ảnh từ Shutterstock