Chúng tôi luôn nghiên cứu, làm việc và hợp tác với khách hàng theo phương châm:
"DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM - CÙNG THÀNH CÔNG"

Khách hàng tại Tp.Cần Thơ Khách hàng tại Tp.Cần Thơ

 • Ubnd Tp.Cần Thơ

  Ubnd Tp.Cần Thơ
 • Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ

  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố
 • Sở Y tế Tp.Cần Thơ

  Sở Y tế Tp.Cần Thơ
 • Ban quản lý các KCX và KCN Tp.Cần Thơ

  Ban quản lý các KCX và KCN Tp.Cần Thơ
 • Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Cần Thơ

  Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.Cần Thơ