Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở, đã qua kiểm thử của Viện Chiến Lược TT&TT và đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

KIOSK - Hệ thống Kiosk thông tin, tra cứu hồ sơ bằng mã vạch NeoKIOSK - Hệ thống Kiosk thông tin, tra cứu hồ sơ bằng mã vạch

"Kiosk thông tin" là phần mềm cài đặt trên thiết bị Kiosk tại tổ tiếp nhận hồ sơ để giúp người dân tham khảo thông tin thủ tục hành chính và tra cứu tình hình thực hiện các dịch vụ công tại đơn vị.

Quản trị nội dung: cung cấp chức năng quản trị nội dung bài viết, hỗ trợ biên tập và đưa nội dung thích hợp lên các trang.

Tra cứu trạng thái hồ sơ: cho phép tra cứu trạng thái thụ lý hồ sơ theo đúng thông tin đã ghi trong cơ sở dữ liệu của hệ thống "Hồ sơ hành chính".

  • Nhập thông tin tra cứu (số biên nhận) bằng bàn phím ảo hoặc bàn phím của máy tính.
  • Ẩn/ hiện bàn phím ảo.
  • Hiển thị kết quả tìm được.