Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở, đã qua kiểm thử của Viện Chiến Lược TT&TT và đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

FILE - Phần mềm Quản lý Hồ sơ hành chính NeoFILE - Phần mềm Quản lý Hồ sơ hành chính

NeoFILE được xây dựng hướng tới việc tin học hóa công tác quản lý hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy trình ISO. Hệ thống được thiết kế với nhiều tính năng mở, cho phép tích hợp phần mềm một cửa điện tử với các phần mềm tác nghiệp khác để xử lý và hoàn trả hồ sơ cho dân một cách thông suốt.

- Phần mềm một cửa điện tử: cung cấp chức năng tiếp nhận hồ sơ một cửa, phân loại và chuyển xử lý hồ sơ.

- Phần mềm tác nghiệp: bao gồm các chương trình xử lý nghiệp vụ bên trong của tổ chức hỗ trợ cán bộ công chức thực hiện cấp phép theo quy định.

 

1. Quản lý "Tiếp nhận và quản lý hồ sơ theo mô hình một cửa"

 • Tiếp nhận hồ sơ
 • Kiểm tra trùng hồ sơ
 • Sửa, xóa hồ sơ
 • In biên nhận hồ sơ
 • Phân công thụ lý tới phòng ban chuyên môn
 • Không giải quyết hồ sơ
 • Nhận kết quả thụ lý từ phòng ban chuyên môn
 • Tiếp nhận bổ sung hồ sơ
 • Trả hồ sơ cho dân

2. Quản lý "Hồ sơ kinh tế":

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, y tế, văn hóa và liên thông thuế (bao gồm cả rượu và thuốc lá).

 • Nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa
 • Chuyển xác minh
 • Trả kết quả xác minh
 • Chuyển lãnh đạo phòng
 • Kiểm tra trùng giấy CN ĐKKD
 • Yêu cầu bổ sung hồ sơ
 • Từ chối giải quyết hồ sơ không hợp lệ
 • Đính kèm tệp tin vào hồ sơ
 • Cấp giấy CN ĐKKD có thuế
 • Cấp giấy CN ĐKKD không thuế
 • Cấp giấy chứng nhận thay đổi trong quá trình kinh doanh
 • Cấp giấy chứng nhận ngừng kinh doanh
 • Cấp lại/ cấp đổi CN ĐKKD
 • Rút lại hồ sơ đã chuyển
 • Trả lại hồ sơ không thuộc thẩm quyền xử lý
 • Trả hồ sơ đã thụ lý về bộ phận tiếp nhận

Quản lý thông tin đầu kỳ: cung cấp chức năng thêm giấy CN ĐKKD tồn đầu kỳ và thực hiện các tác nghiệp liên quan đến giấy CN ĐKKD như: Hủy bỏ, Thay đổi, Cấp lại, Tạm ngưng...

3. Quản lý "Thuế"

 • Nhận hồ sơ có đăng ký thuế từ bộ phận tiếp nhận
 • Xác nhận điều kiện cấp mã số thuế và thông báo về phòng kinh tế
 • Nhận kết quả cấp giấy CN ĐKKD từ phòng kinh tế
 • Cấp mã số thuế cho những hồ sơ đã được cấp giấy CN ĐKKD
 • In tờ khai đăng ký thuế
 • Trả hồ sơ đã cấp mã số thuế về bộ phận tiếp nhận
 • Trả lại hồ sơ nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện cấp mã số thuế

4. Quản lý "Hồ sơ lao động"

Quản lý thông tin sử dụng lao động của doanh nghiệp:

 • Nhận hồ sơ lao động từ bộ phận tiếp nhận
 • Thụ lý hồ sơ khai trình lao động
 • Thụ lý thõa ước lao động
 • Thụ lý hồ sơ nội quy lao động
 • Thụ lý hồ sơ thang lương bảng lương
 • Thụ lý hồ sơ biến động lao động
 • Yêu cầu bổ sung hồ sơ
 • Từ chối giải quyết hồ sơ không hợp lệ
 • Trình hồ sơ lên lãnh đạo xét duyệt
 • Rút lại hồ sơ đã chuyển
 • Trả lại hồ sơ không thuộc thẩm quyền xử lý
 • Trả hồ sơ đã thụ lý về bộ phận tiếp nhận

Quản lý thông tin lao động tồn đầu kỳ:

 • Thêm khai trình lao động đầu kỳ
 • Thêm thõa ước lao động đầu kỳ
 • Thêm nội quy lao động đầu kỳ
 • Thêm thang lương bảng lương đầu kỳ
 • Thêm biến động lao động đầu kỳ

5. Quản lý "Hồ sơ y tế"

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm:

 • Nhận hồ sơ y tế từ bộ phận tiếp nhận
 • Cấp giấy CN cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP
 • Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP
 • Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP
 • In giấy phép

Quản lý thông tin đầu kỳ: cung cấp chức năng thêm giấy CN cơ sở đủ điều kiện VSATTP tồn đầu kỳ và thực hiện các tác nghiệp liên quan đến giấy CN cơ sở đủ điều kiện VSATTP như: Hủy bỏ, Thay đổi, Cấp lại, Tạm ngưng..

6. Quản lý chứng thực

 • Quản lý thông tin chứng thực bản sao
 • Quản lý thông tin chứng thực chữ ký

7. Quản lý "Thống kê báo cáo"

 • Thống kê tình hình tiếp nhận hồ sơ
 • Thống kê tình hình thụ lý hồ sơ cấp phòng
 • Thống kê tình hình thụ lý hồ sơ cấp đơn vị
 • Thống kê tình hình thụ lý hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO
 • Thống kê giải trình sự không phù hợp