Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở, đã qua kiểm thử của Viện Chiến Lược TT&TT và đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

AUTOSMS - Hệ thống nhắn tin tự động tình trạng hồ sơ cho người dân NeoAUTOSMS - Hệ thống nhắn tin tự động tình trạng hồ sơ cho người dân

Nội dung đang được cập nhật...