Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở, đã qua kiểm thử của Viện Chiến Lược TT&TT và đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

CALENDAR - Phần mềm Quản lý Lịch công tác NeoCALENDAR - Phần mềm Quản lý Lịch công tác

NeoCALENDAR cung cấp bộ công cụ tiện lợi và hiệu quả, giúp người dùng quản lý chi tiết thông tin lịch công tác trong một đơn vị. Từ lịch cơ quan, lịch phòng, lịch cá nhân, cho đến lịch xe, lịch sự kiện,...các màn hình đều được thiết kế đơn giản và linh hoạt, tạo sự thuận tiện cho người dùng trong các thao tác đăng ký, duyệt, gửi thư mời họp...

Có cơ chế hiển thị lịch theo buổi, theo ngày, theo tuần, theo phòng ban... hỗ trợ người liên quan có thể theo dõi lịch mọi lúc mọi nơi và không bỏ quên các sự kiện quan trọng.

1. Đăng ký lịch: quản lý quá trình đăng ký lịch theo phân loại lịch. Với mỗi lịch đăng ký, người dùng có thể thiết lập chu kỳ lặp lại theo ngày, theo tuần, theo tháng và theo năm. Tạo nhắc nhở để hệ thống gửi email, SMS thông báo đến thành phần tham dự.

 • Đăng ký lịch cơ quan
 • Đăng ký lịch phòng
 • Đăng ký lịch xe
 • Đăng ký lịch sự kiện
 • Đăng ký lịch trọng tâm

2. Lịch dự kiến: quản lý thông tin lịch dự kiến theo phân loại lịch:

 • Cập nhật lịch dự kiến
 • Xóa lịch dự kiến
 • Duyệt lịch dự kiến, sau khi duyệt tự động phân bổ lịch đó tới màn hình hiển thị của phòng có trong thành phần tham dự.
 • In màn hình lịch dự kiến
 • Tra cứu lịch dự kiến.

3. Lịch chính thức: quản lý thông tin lịch chính thức theo phân loại:

 • Hoãn lịch chính thức
 • Dời lịch chính thức sang một thời điểm khác
 • Phân bổ lịch lặp chính thức theo chu kỳ đã đăng ký
 • Ẩn/ hiển thị lịch chính thức.
 • In màn hình lịch chính thức.
 • Tra cứu lịch chính thức.

4. Thư mời họp: quản lý thư mời họp

 • Soạn thư mời họp
 • Gửi thư mời họp qua tin nhắn SMS, Email.
 • Gửi thư mời bổ sung
 • Gửi thư mời thay thế
 • In màn hình thư mời họp.
 • In biểu mẫu thư mời.

5. Quản lý gửi email/ SMS: theo dõi tình trạng gửi thư mời họp qua Email và SMS, cho phép gửi lại nếu email/ SMS bị lỗi.

6. Hiển thị lịch: hiển thị lịch chính thức lên giao diện dùng chung theo nhiều tiêu thức.

 • Hiển thị lịch cơ quan theo ngày
 • Hiển thị lịch cơ quan theo tuần
 • Hiển thị lịch phòng ban theo ngày
 • Hiển thị lịch phòng ban theo tuần
 • Hiển thị lịch bố trí xe theo ngày
 • Hiển thị lịch bố trí xe theo tuần
 • Hiển thị lịch cá nhân theo tuần
 • Hiển thị lịch trọng tâm trong tuần