Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở, đã qua kiểm thử của Viện Chiến Lược TT&TT và đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

GATEWAY - Hệ thống Quản lý Liên thông kết nối NeoGATEWAY - Hệ thống Quản lý Liên thông kết nối

NeoGATEWAY là dịch vụ trung chuyển thông điệp, được xây dựng với mục đích giải quyết vấn đề giao tiếp giữa các hệ thống phần mềm. Nó cung cấp các chuẩn liên thông kết nối, giúp cho các hệ thống khác nhau có thể tương tác, trao đổi dữ liệu một cách thông suốt và không bị chồng chéo. 

Giải pháp NeoGATEWAY đảm bảo cho các đơn vị:

  • Liên thông giữa các ứng dụng trong một đơn vị.
  • Liên thông giữa hệ thống của một đơn vị với các đơn vị khác.

 

Bộ trung chuyển (adaptor): chuyển đổi các yêu cầu sang dạng thông điệp XML và ngược lại, nó được sử dụng để tích hợp các ứng dụng với bộ tập trung thông điệp.

Bộ tập trung thông điệp (Messaging Hub – Service gateway): là phần trung tâm của giải pháp tích hợp hệ thống gồm nhiều các ứng dụng phải tương tác với nhau, có thể là các ứng dụng hiện đã có sẵn hay sẽ phát triển thêm sau này. Các ứng dụng thành phần trong giải pháp không gửi trực tiếp yêu cầu của mình cho ứng dụng có liên quan mà gửi thông qua bộ tập trung thông điệp (Service gateway) này và ngược lại, khi nhận kết quả trả lời cũng nhận thông qua nó.