Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở, đã qua kiểm thử của Viện Chiến Lược TT&TT và đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

ISO - Phần mềm Quản lý quy trình ISO điện tử NeoISO - Phần mềm Quản lý quy trình ISO điện tử

Tin học hoá công tác tiếp nhận, hẹn trả hồ sơ và thụ lý hồ sơ. Theo dõi quá trình thụ lý, luân chuyển hồ sơ giữa các phòng ban của tất cả các loại hồ sơ trong từng lĩnh vực của người dân (Khách hàng) nộp và nhận tại bộ phận TN&TKQ theo mô hình "một cửa". Theo dõi và quản lý theo mô hình ISO.

 

Người dân: các tổ chức/ cá nhân có nhu cầu đăng ký, giải quyết thủ tục hành chính, nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Tổ một cửa: nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu cần bổ sung hồ sơ: nhập yêu cầu bổ sung và gửi trả tổ chức, cá nhân để bổ sung thêm.

- Nếu hồ sơ hợp lệ: tiếp nhận hồ sơ, in biên nhận và chuyển cán bộ chuyên môn thụ lý.

Phòng ban xử lý: nhận hồ sơ từ tổ một cửa, thực hiện xử lý theo quy trình nghiệp vụ của phòng ban chuyên môn. Sau khi xử lý xong, chuyển kết quả xử lý về bộ phận tiếp nhận để hoàn trả hồ sơ cho dân.