Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở, đã qua kiểm thử của Viện Chiến Lược TT&TT và đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

OPS - Phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 NeoOPS - Phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Cung cấp các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp theo phương thức trực tuyến.

Khi người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ, chỉ cần điền thông tin vào mẫu đơn, hồ sơ đã được cung cấp và gửi trực tuyến, sau đó sẽ nhận được thông báo trả kết quả qua mạng.

 

Chức năng

  • Đăng ký hồ sơ: đăng ký và nộp hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mà không phải đến trực tiếp cơ quan chức năng.
  • Quản lý hồ sơ: cung cấp chức năng để người dân/ doanh nghiệp quản lý hồ sơ đã tạo trước đó và cập nhật các thông tin liên quan đến hồ sơ như sửa, xóa, hủy…
  • Tình hình xử lý hồ sơ: theo dõi tiến độ xử lý: chưa giải quyết, đã giải quyết, đúng hạn, trễ hạn…
  • Tra cứu hồ sơ: cho phép lọc tìm hồ sơ theo các tiêu chí: Số biên nhận, Tên người nộp, Ngày tiếp nhận, Đơn vị,  Lĩnh vực, Loại hồ sơ…