Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở, đã qua kiểm thử của Viện Chiến Lược TT&TT và đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

RATING - Phần mềm Đánh giá hài lòng khách hàng NeoRATING - Phần mềm Đánh giá hài lòng khách hàng

NeoRATING được thiết kế nhằm khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về dịch vụ hành chính công mà họ sử dụng. Trong ứng dụng này, người dùng có thể khai báo danh sách câu hỏi, tải và lưu hình ảnh vào thư viện của hệ thống để quản lý nội dung cũng như hình ảnh của câu hỏi một cách đồng nhất. Bên cạnh đó, phân hệ cũng hỗ trợ các thiết lập cần thiết giúp người dùng chỉnh định và công bố bảng câu hỏi phù hợp với từng cán bộ, lĩnh vực – loại hồ sơ đã khai báo.

Việc biên tập và đăng tải các hướng dẫn sử dụng cũng được đưa vào để giúp người dân tham khảo cách thực hiện được dễ dàng.

Ứng dung được thiết kế để hiển thị dữ liệu trên cả giao diện của máy tính cá nhân và máy tính bảng. Người dân chỉ cần chọn lựa câu trả lời thích hợp để đánh giá dịch vụ. Hệ thống sẽ tự động ghi lại dữ liệu đánh giá để phục vụ các thống kê, báo cáo.

 

1. Các chức năng quản trị - cấu hình

 • Kết nối với hệ thống hồ sơ hành chính của đơn vị để lấy thông tin cán bộ.
 • Quản trị thư viện câu hỏi/ câu trả lời
 • Quản trị thư viện hình ảnh

2. Các chức năng tại quầy làm việc.

 • Người dân có thể chọn câu hỏi theo:
 • Lĩnh vực chung.
 • Theo từng lĩnh vực – loại hồ sơ.
 • Theo từng cán bộ.
 • Người dân có thể chọn câu trả lời ứng với câu hỏi.
 • Không bắt buộc người dân phải hoàn thành tất cả các câu hỏi đánh giá. 
 • Người dân có thể góp ý cho nhiều lĩnh vực khác nhau/ nhiều cán bộ khác nhau.

3. Quản lý thống kê – báo cáo

Tổng hợp số liệu thống kê, báo cáo:

 • Thống kê tình hình lấy ý kiến theo cán bộ.
 • Thống kê tình hình lấy ý kiến theo phân loại.
 • Thống kê tình hình lấy ý kiến theo câu hỏi.