Chúng tôi, NewSaigonSoft đang có nhu cầu tìm kiếm các đối tác cá nhân/ tổ chức có năng lực để đặt làm gia công các hạng mục công việc sau:

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quay lại

1. Phát triển theo chuẩn Liferay, AlloyUI, JSP các giao diện (form) nhập liệu phục vụ cho người dùng nộp trực tuyến các loại hồ sơ dịch vụ công

Title: Phát triển theo chuẩn Liferay, AlloyUI, JSP các giao diện (form) nhập liệu phục vụ cho người dùng nộp trực tuyến các loại hồ sơ dịch vụ công 
Description: Phát triển giao diện (form) nhập liệu phục vụ cho người dùng nộp các loại hồ sơ trực tuyến đến các cơ quan nhà nước
Type: Nhu cầu công việc thường xuyên
Volume: Tùy theo năng lực của đối tác Level: Basic
Rate: Thảo thuận
Skills/Expertise: - Liferay Portal 6.2, Tomcat, PostgreSQL 9.6, Ant, SVN, Eclipse
- JSP, AlloyUI, jQuery, JSON, JavaScript, Bootstrap
Other Requirements: - Thực hiện được yêu cầu, chức năng theo bảng mô tả công việc
- Đáp ứng tiến độ công việc
- Tính sẵn sàng cao (hỗ trợ khi có lỗi phát sinh gần 24/24)
- Chấp nhận khi có thay đổi yêu cầu hợp lý (chi phí có thể phát sinh)
- Sử dụng được SVN, Eclipse
Contacts: Bạn cần hỗ trợ thêm về yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi!
Liên hệ với chúng tôi