Chúng tôi luôn nghiên cứu, làm việc và hợp tác với khách hàng theo phương châm:
"DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM - CÙNG THÀNH CÔNG"
Title: Phát triển theo chuẩn Liferay, JSF, Primefaces các giao diện (form) nhập liệu phục vụ các tác nghiệp chuyên ngành
Description: Phát triển giao diện (form) nhập liệu phục vụ cán bộ nhà nước thực hiện tác nghiệp chuyên ngành tương ứng với các hồ sơ người dùng nộp đến cơ quan nhà nước
Type: Nhu cầu công việc thường xuyên
Volume: Tùy theo năng lực của đối tác Level: Basic
Rate: Thỏa thuận
Skills/Expertise: - Liferay Portal 6.2, Tomcat, PostgreSQL 9.6, Ant, SVN, Eclipse
- JSF, Primefaces, jQuery, JSON, JavaScript, Bootstrap
Other Requirements: - Thực hiện được yêu cầu, chức năng theo bảng mô tả công việc
- Đáp ứng tiến độ công việc
- Tính sẵn sàng cao (hỗ trợ khi có lỗi phát sinh gần 24/24)
- Chấp nhận khi có thay đổi yêu cầu hợp lý (chi phí có thể phát sinh)
- Sử dụng được SVN, Eclipse
Contacts: Bạn cần hỗ trợ thêm về yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi!
Liên hệ với chúng tôi