Chúng tôi luôn nghiên cứu, làm việc và hợp tác với khách hàng theo phương châm:
"DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM - CÙNG THÀNH CÔNG"

Hỗ trợ Khách hàng sử dụng sản phẩm Hỗ trợ Khách hàng sử dụng sản phẩm

1. Bảo hành, bảo trì

  • NewSaigonSoft cam kết bảo hành và hỗ trợ Khách hàng 12 tháng miễn phí khi sử dụng sản phẩm kể từ khi việc nghiệm thu được hoàn tất.
  • Chúng tôi cam kết bảo trì dài hạn sản phẩm/dịch vụ đã cung cấp cho Khách hàng và có trách nhiệm cung cấp dịch vụ bảo trì (sau thời gian bảo hành) theo yêu cầu của Khách hàng.
     


 

2. Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ cho bộ phận phụ trách CNTT của đơn vị (IT đơn vị). Đảm bảo sau khi triển khai hệ thống, IT đơn vị có thể hỗ trợ người dùng vận hành và khai thác ứng dụng hiệu quả, có thể tự bổ sung chỉnh sửa báo cáo, rút trích số liệu phục vụ các yêu cầu khác nhau.

3. Hỗ trợ triển khai, vận hành hệ thống

Để đảm bảo 100% triển khai thành công, NewSaigonSoft sẽ cử cán bộ trực tại đơn vị để cùng phối hợp, hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng trong thời gian triển khai.

4. Tiện ích và kỹ thuật hỗ trợ từ xa

STT Tên tiện ích và kỹ thuật hỗ trợ Giải thích Ghi chú
1. TeamViewer, VNC, SSH, VPN

Hỗ trợ người dùng các thao tác sử dụng phần mềm;

Hỗ trợ cập nhật, sửa lỗi.

Hỗ trợ trên môi
trường mạng.

2. Email Hỗ trợ người dùng trao đổi thông tin, góp ý, báo lỗi qua thư điện tử.
3. Y!M, Skype Hỗ trợ trao đổi thông tin trực tuyến.
4. Diễn đàn (Forums) Hỗ trợ người dùng trao đổi thông tin, góp ý, báo lỗi.
5. Điện thoại Tư vấn hoặc giải quyết sự cố thông qua trao đổi điện thoại.