Chúng tôi luôn nghiên cứu, làm việc và hợp tác với khách hàng theo phương châm:
"DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM - CÙNG THÀNH CÔNG"

Hỏi & Đáp Hỏi & Đáp

 • Lợi ích của việc triển khai và sử dụng phần mềm nguồn mở?

  Lợi ích lớn nhất trong việc sử dụng phần mềm nguồn mở là giảm tổng chi phí sở hữu, từ các yếu tố sau:

  - Miễn phí bản quyền phần mềm.

  - Miễn phí các phiên bản nâng cấp trong toàn bộ vòng đời sản phẩm phần mềm.

  - Giảm chi phí phát triển phần mềm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ (sử dụng phần mềm, phân hệ (module) có sẵn để phát triển tiếp, sửa đổi điều chỉnh cho phù hợp với nghiệp vụ).

  - Kéo dài thời gian sử dụng/tái sử dụng các phần mềm, thiết bị trong khi vẫn đảm bảo hiệu năng toàn hệ thống.

  - Chi phí đầu tư, vận hành hệ thống tập trung cho các dịch vụ "hữu hình" đem lại giá trị trực tiếp, thiết thực cho tổ chức như tư vấn, sửa đổi theo yêu cầu, triển khai, đào tạo, bảo trì, nâng cấp hệ thống.

  - Mức chi phí tiết kiệm khoảng 75-80% so với phần mềm license này trong năm đầu tiên.

 • Khả năng trao đổi, tương tác giữa Linux, PMTDNM và Windows?

  Khả năng trao đổi, tương tác giữa Linux, PMTDNM và Windows