PageTitle - Tuyển dụng

Tuyển dụng và Outsourcing

Chúng tôi, NewSaigonSoft đang có nhu cầu tuyển dụng và hợp tác với các cá nhân/ tổ chức có năng lực để đặt làm gia công rất nhiều hạng mục công việc.

Asset Publisher

Back Xây dựng phần mềm theo dõi và thống kê trạng thái hoạt động của hệ thống ứng dụng trên nền tảng Liferay 7.x

Tiêu đề: Xây dựng phần mềm theo dõi và thống kê trạng thái hoạt động của hệ thống ứng dụng trên nền tảng Liferay 7.x
Mô tả công việc: - Theo dõi tình trạng sử dụng tài nguyên vật lý: CPU, RAM, HDD; nếu vượt ngưỡng cho phép cảnh báo tới email, SMS
- Theo dõi tình trạng sử dụng tài nguyên hệ thống JVM: heap memory, non-heap memory, CPU, classes, threads; nếu vượt ngưỡng cho phép cảnh báo tới email, SMS
- Theo dõi tốc độ xử lý của CPU, tốc độ đọc ghi của ổ cứng, băng thông
- Theo dõi scheduled Job thực hiện
- Kiểm tra ứng dụng có còn chạy hay không và gửi cảnh báo qua email, sms
- Theo dõi số lượng người dùng đang sử dụng ứng dụng
- Khoảng thời gian nào ứng dụng hoạt động cao nhất
- Thống kê người dùng sử dụng hệ điều hành nào truy xuất vào ứng dụng
- Thống kê người dùng sử dụng trình duyệt nào truy xuất vào ứng dụng
- Thống kê IP người dùng sử dụng login vào ứng dụng
- Thống kê tổng số lượng request đang truy cập vào ứng dụng định kỳ (phút, giờ,....)
- Thống kê tổng số lượng request đang thực hiện
- Thống kê số lượng request thực hiện trên giây/phút/giờ...
- Thống kê tổng số lượng connect vào cơ sở dữ liệu giây/phút/giờ...
- Danh sách những câu query và thời gian thực hiện tương ứng
- Danh sách những câu query đang thực hiện
- Danh sách những câu query chậm
- Kiểm tra dữ liệu không index được với
- Kiểm tra dữ liệu index trong Solr tồn tại nhưng trong CSDL không tồn tại
- Tính kích thước của từng trang được tải và kích thước tương ứng
- Thống kê khoảng thời gian tải trang: giờ , ngày, tuần, tháng
Loại công việc: Đơn lẻ
Khối lượng: Tùy theo năng lực của đối tác
Quyền lợi: Thỏa thuận
Kỹ năng/ Chuyên môn: - Liferay Portal 7.x, Tomcat, PostgreSQL 14, Ant, SVN, Eclipse
- JSP, JSF, Primefaces, jQuery, JSON, JavaScript, Bootstrap
Các yêu cầu khác: - Đáp ứng tiến độ công việc
- Tính sẵn sàng cao (hỗ trợ khi có lỗi phát sinh gần 24/24)
- Chấp nhận khi có thay đổi yêu cầu hợp lý (chi phí có thể phát sinh)
- Sử dụng được SVN, Eclipse
Liên hệ: Bạn cần hỗ trợ thêm về yêu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi Tại đây.