PageTitle - Tuyển dụng

Tuyển dụng và Outsourcing

Chúng tôi, NewSaigonSoft đang có nhu cầu tuyển dụng và hợp tác với các cá nhân/ tổ chức có năng lực để đặt làm gia công rất nhiều hạng mục công việc.

Asset Publisher

Phát triển giao diện (form) nhập liệu phục vụ cán bộ nhà nước thực hiện tác nghiệp chuyên ngành tương ứng với các hồ sơ người dùng nộp đến cơ quan nhà nước.
Loại công việc: Nhu cầu công việc thường xuyên
Khối lượng: Tùy theo năng lực của đối tác
Theo dõi tình trạng sử dụng tài nguyên vật lý: CPU, RAM, HDD; nếu vượt ngưỡng cho phép cảnh báo tới email, SMS,... Theo dõi tình trạng sử dụng tài nguyên hệ thống JVM: heap memory, non-heap memory, CPU, ...
Loại công việc: Đơn lẻ
Khối lượng: Tùy theo năng lực của đối tác
Xây dựng mô hình, cấu hình phần cấu hình phần cứng phù hợp với số lượng request, dữ liệu sinh ra theo tiêu chuẩn (ví dụ theo tiêu chuẩn Google/ Facebook/ Amazon…),...
Loại công việc: Đơn lẻ
Khối lượng: Tùy theo năng lực của đối tác