Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở, đã qua kiểm thử của Viện Chiến Lược TT&TT và đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

PLATFORM - Nền tảng tích hợp và phát triển ứng dụng NeoPLATFORM - Nền tảng tích hợp và phát triển ứng dụng

1. NeoPLATFORM là gì?

NeoPLATFORM được xây dựng trên nền tảng nguồn mở với công nghệ Web tiên tiến, thiết kế theo kiến trúc SOA, dựa trên các tiêu chuẩn, khả năng mở rộng, độ tin cậy và hiệu suất cao. Phục vụ việc xậy dựng ứng dụng theo một kiến trúc thống nhất, không trùng lắp giữa các phân hệ trong cùng hệ thống cũng như đảm bảo tính liên thông kết nối. Giúp việc đầu tư ứng dụng CNTT hiệu quả, triển khai nhanh và giảm rủi ro.

- Khả năng đáp ứng tổng thể kiến trúc CNTT cho các cấp Tỉnh/Thành phố, Cấp Sở Ban Ngành, Cấp Quận Huyện/Thị xã đến Phường Xã.

- Đã qua kiểm thử của Viện Chiến Lược TT&TT.

- Đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

 

2. Phương pháp tiếp cận

 

 

3. Mô hình tổng thể

 

 

4. Mô hình kiến trúc

1. Mã nguồn mở: ứng dụng công nghệ mã nguồn mở giúp tiết kiệm chi phí bản quyền với ưu thế bảo mật cao nhất.

2. Đăng nhập một lần (SSO - Single Sign-On): cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống và truy xuất đến các tài nguyên được cho phép mà không cần xác thực lại.

3. Kiến trúc mở: không phụ thuộc nhà sản xuất, tính cộng đồng.

4. Thiết kế thống nhất: các ứng dụng được xây dựng một cách đồng bộ và tích hợp trên một nền tảng ứng dụng tích hợp. Giao diện thống nhất giữa các phần mềm.

5. Dễ dàng mở rộng: triển khai từng phần nhiều giai đoạn.

6. Tương thích các công nghệ: nhiều nhà sản xuất với nhiều công nghệ khác nhau.

7. Vận hành linh hoạt: chức năng được cập nhật thường xuyên phù hợp các quy trình hành chính hiện hành.

8. Liên thông kết nối: liên thông giữa các phân hệ; xử lý hồ sơ liên thông giữa các đơn vị, Sở Ban Ngành và Quận Huyện.

9. Quản trị quy trình động: cho phép thiết kế và tinh chỉnh quy trình tác nghiệp phù hợp với từng đơn vị.

10. Quản trị người dùng tập trung: hệ thống người dùng sẽ được tích hợp với máy chủ LDAP phổ biến như: OpenLDAP, AD, Apache Directory Server...cho phép đồng bộ thông tin người dùng từ cơ sở dữ liệu đã được xây dựng trên nền tảng LDAP.

11. Quản trị phân quyền: cung cấp cơ chế phân quyền chặt chẽ trên từng chức năng và vai trò giúp kiểm soát những gì mà người dùng được phép xem và thao tác.

12. Quản trị hệ thống: sao lưu, phục hồi dữ liệu trong toàn hệ thống.

13. Quản trị chat: cho phép hội thoại, trao đổi ngắn giữa các thành viên trong hệ thống.

14. Iphone, Ipad: hỗ trợ truy cập từ xa qua các thiết bị di động như Iphone, Ipad.  

15. ...