Với rất nhiều lợi ích có thể mang lại cho các Doanh nghiệp và Cơ quan hành chính nhà nước thì phần mềm nguồn mở là một giải pháp đáng được xem xét nghiêm túc 

Chính quyền điện tử Chính quyền điện tử

 • Năm 2015, 100% văn bản trình Chính phủ dưới dạng điện tử

  Về tầm nhìn CPĐT trong thời gian tới, ông Phúc cho biết, giai đoạn 2013 - 2015 sẽ tập trung ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, từ 2016 đến 2020...
 • TP.HCM xây hạ tầng e-learning dùng chung

  Hệ thống đào tạo trực tuyến (e-learning) được triển khai thí điểm ngay trong năm nay tại Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố sẽ là cơ sở để hình thành nền tảng đào tạo trực tuyến dùng chung cho TP.HCM...
 • Thủ đô Hà Nội tăng cường dịch vụ khai thuế điện tử

  Để đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc trong chính phủ điện tử ở Việt Nam, năm nay hơn 80.000 doanh nghiệp (chiếm khoảng 75%) ở Thủ đô Hà Nội đã khai thuế trực tuyến. Cục thuế TP. Hà Nội cũng đang thuyết...
 • Ký hợp tác Việt-Hàn về cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Minh Quang (MONRE) đã ký kết hai thỏa thuận với Bộ trưởng Bộ Đất đai, Hạ tầng & Giao thông Hàn Quốc như một phần của nỗ lực hỗ trợ mở rộng nhiều...
 • TP.HCM chi gần 72 tỷ đồng cho phần mềm nguồn mở

  TP.HCM đã triển khai xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2005 – 2011, theo đó đã đầu tư ứng dụng CNTT theo mô hình chung tại các quận huyện, sở ngành trên nền tảng nguồn đóng và từng bước...