Được xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở, đã qua kiểm thử của Viện Chiến Lược TT&TT và đang được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước.

Đăng ký phiên bản dùng thử Đăng ký phiên bản dùng thử

Xin vui lòng nhập chính xác thông tin. Nếu thông tin đăng ký không chính xác, tài khoản sẽ bị xóa khỏi hệ thống của NEWSAIGONSOFT sau 30 ngày.
Thông tin đơn vị
Tên đầy đủ (*)
Tên giao dịch/viết tắc (*)
Mã số thuế (*)
Tài khoản
Địa chỉ (*)
Điện thoại
Fax
Số lượng nhân sự
 
Thông tin liên hệ
Tên người liên hệ (*)
Chức vụ (*)
Email (*)
Xác nhận Email (*)
Điện thoại đi động (*)
Điện thoại khác
Mã xác nhận (*)
Chữ để nhận dạng Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA