PageTitle - Về chúng tôi

VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi luôn nghiên cứu, làm việc và hợp tác với Khách hàng theo phương châm: “Danh dự - Trách nhiệm - Cùng Thành công”. Hy vọng với những nỗ lực hết mình, NSS sẽ nhận được sự hợp tác quý báu từ Quý khách hàng.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Giới Thiệu

Chúng tôi muốn đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho bạn để đảm bảo bạn tận hưởng dịch vụ của chúng tôi. Quyền riêng tư và an toàn dữ liệu cá nhân của bạn đang, và sẽ luôn luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì vậy chúng tôi muốn giải thích rõ ràng cách thức và lý do chúng tôi thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn – cũng như chỉ ra các biện pháp kiểm soát và lựa chọn dành cho bạn về thời gian và cách thức chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.
 

Đó là mục tiêu của chúng tôi, và Chính Sách Quyền Riêng Tư này ("Chính Sách") sẽ giải thích chính xác ý định của chúng tôi một cách chi tiết như được nêu dưới đây.

2. Về Chính Sách này

Chính Sách này trình bày các chi tiết thiết yếu liên quan đến mối quan hệ giữa dữ liệu cá nhân của bạn. Chính Sách này được áp dụng đối với tất cả các dịch vụ và với bất kỳ dịch vụ liên quan nào.

Tuỳ từng thời điểm, chúng tôi có thể phát triển các dịch vụ mới hoặc đề xuất các dịch vụ bổ sung. Nếu việc giới thiệu các dịch vụ mới hoặc bổ sung này dẫn tới bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trong cách chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin hoặc các điều khoản hoặc chính sách bổ sung. Trừ khi có quy định khác khi được giới thiệu, những dịch vụ mới hoặc dịch vụ bổ sung này sẽ tuân thủ theo Chính Sách này.

Mục tiêu của Chính Sách này là để:

 1. Đảm bảo rằng bạn hiểu chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân nào về bạn, lý do chúng tôi thu thập và sử dụng chúng, và chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai;
 2. Giải thích cách chúng tôi sử dụng những dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi để đem lại cho bạn trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng Dịch Vụ; và
 3. Giải thích các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến những dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập và xử lý, và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi hi vọng Chính Sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các cam kết của chúng tôi đối với bạn về quyền riêng tư. Để được làm rõ thêm về các điều khoản trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với nội dung của Chính Sách này, xin hãy nhớ rằng bạn có quyền lựa chọn có sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi hay không.

3. Các quyền và ưu tiên của bạn: Cho phép bạn lựa chọn và kiểm soát

Quy Định Chung về Bảo Vệ Dữ Liệu, hoặc "GDRP", mang lại những quyền nhất định cho các cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ. Theo đó, chúng tôi rất vui lòng cung cấp các biện pháp kiểm soát tính minh bạch và kiểm soát truy cập để giúp người dùng tận dụng các quyền đó. Khi có quy định và ngoại trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của luật áp dụng, các quyền mà cá nhân có bao gồm:

 • Quyền truy cập – quyền được thông báo, và quyền yêu cầu truy cập những dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi xử lý;
 • Quyền chỉnh sửa – quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn khi những dữ liệu này không chính xác hoặc không hoàn chỉnh;
 • Quyền xoá – quyền yêu cầu chúng tôi xoá dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Quyền hạn chế - quyền yêu cầu chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn dừng xử lý tất cả hoặc một phần các dữ liệu cá nhân của bạn;
 • Quyền phản đối -
  • quyền phản đối, tại bất kỳ thời điểm nào, việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên các căn cứ liên quan đến tình huống cụ thể của bạn;
  • quyền phản đối việc các dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý vì các mục đích tiếp thị trực tiếp;
 • Quyền di chuyển dữ liệu – quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn dưới dạng điện tử và quyền truyền dữ liệu cá nhân đó cho việc sử dụng dịch vụ của một bên khác; và
 • Quyền không bị lệ thuộc vào các quyết định tự động – quyền không bị lệ thuộc và quyết định được đưa ra hoàn toàn tự động, bao gồm quyết định tạo hồ sơ, khi quyết định có hiệu lực pháp lý với bạn hoặc gây ra hệ quả đáng kể tương tự.

 

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sự riêng tư hay các quyền của mình, hoặc cách để thực thi các quyền đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn có lo ngại về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi hi vọng rằng bạn sẽ tiếp tục làm việc với chúng tôi để giải quyết những lo ngại này. Tuy nhiên, bạn cũng có thể liên hệ và có quyền khiếu nại tới Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu Thụy Điển (Datainspektionen) hoặc Cơ Quan Bảo Vệ Dữ Liệu ở địa phương của bạn.

4. Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn

Chúng tôi đã trình bày trong bảng dưới đây những loại dữ liệu cá nhân về bạn chúng tôi thu thập và sử dụng, và cách chúng tôi thu thập những dữ liệu này:

* Bảng dưới đây mô tả các loại dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập khi bạn đăng ký Dịch Vụ:*

Các loại dữ liệu cá nhân Mô tả loại
Dữ Liệu Người Dùng Đây là loại dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp hoặc được chúng tôi thu thập để giúp bạn có thể đăng ký và sử dụng Dịch Vụ. Tuỳ thuộc vào gói Dịch Vụ mà bạn đăng ký, các dữ liệu này có thể bao gồm tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, và quốc gia của bạn.

Một số dữ liệu cá nhân chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp là những dữ liệu cần thiết để tạo lập và sử dụng tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể lựa chọn cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu cá nhân bổ sung để cá nhân hoá thêm tài khoản của mình.

Các dữ liệu cá nhân cụ thể mà chúng tôi thu thập phụ thuộc vào gói Dịch Vụ mà bạn đăng ký, cách bạn tạo lập tài khoản, và liệu bạn có sử dụng dịch vụ bên thứ ba nào (như là Facebook) để đăng ký và sử dụng Dịch Vụ không. Vui lòng lưu ý các gói và những tuỳ chọn đăng ký được cung cấp có thể có sự khác biệt giữa các quốc gia khác nhau.


* Bảng dưới đây mô tả các loại dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập khi bạn sử dụng Dịch Vụ:*

Các loại dữ liệu cá nhân Mô tả loại
Dữ Liệu Sử Dụng Dưới đây là các loại dữ liệu cá nhân về bạn được thu thập khi bạn đang truy cập và/hoặc sử dụng Dịch Vụ, bao gồm:
 
 • Thông tin về loại Dịch vụ.
 • Thông tin về các tương tác của bạn với Dịch Vụ, như các câu hỏi bạn tìm kiếm, lịch sử, lịch sử duyệt web, và các tương tác của bạn với Dịch Vụ, các nội dung và các người dùng khác. Thông tin này cũng có thể bao gồm chi tiết về việc bạn sử dụng ứng dụng bên thứ ba có liên quan đến Dịch Vụ.
 • Những suy luận về sở thích và ưu tiên của bạn dựa trên lịch sử sử dụng Dịch Vụ của bạn.
 • Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ chỉ truy cập vào máy ảnh của bạn hoặc những hình ảnh từ thiết bị của bạn nếu bạn cho phép, và chúng tôi sẽ chỉ truy cập những hình ảnh mà bạn đã lựa chọn cấp quyền chia sẻ cụ thể và các siêu dữ liệu có liên quan đến những hình ảnh đó, như là loại tệp và kích cỡ hình ảnh. Chúng tôi sẽ không bao giờ quét hoặc lấy ảnh từ thư viện ảnh hoặc cuộn camera trong thiết bị của bạn.
 • Một số dữ liệu kỹ thuật, có thể bao gồm:
  • Thông tin URL;
  • các định danh trực tuyến bao gồm dữ liệu cookie và địa chỉ IP;
  • thông tin các loại thiết bị bạn đang sử dụng như thông tin định danh thiết bị riêng biệt, loại kết nối mạng (ví dụ như wifi, 3G, LTE hay Bluetooth), nhà cung cấp, hiệu suất mạng và thiết bị, loại trình duyệt, ngôn ngữ, các thông tin cho phép quản lý quyền kỹ thuật số, hệ điều hành và phiên bản ứng dụng;
  • thuộc tính của các thiết bị trên mạng wifi của bạn hiện có để kết nối với Dịch Vụ (ví dụ như loa ngoài);
  • vị trí không chính xác của bạn, mà có thể được tìm thấy hoặc suy luận ra từ một số dữ liệu kỹ thuật nhất định (ví dụ như địa chỉ IP và cài đặt ngôn ngữ trong thiết bị của bạn, hoặc đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán), để có thể tuân thủ theo các yêu cầu đối với từng khu vực địa lý trong thoả thuận cấp phép của chúng tôi, và để có thể cung cấp các nội dung và quảng cáo cá nhân hoá cho bạn; và
  • dữ liệu cảm biến từ chuyển động hoặc định hướng thiết bị (ví dụ như từ cảm biến gia tốc hoặc con quay hồi chuyển) cần thiết để cung cấp các tính năng đặc biệt của Dịch Vụ đến bạn.
Dữ Liệu Xác Minh Gói Dữ Liệu này sẽ được thu thập chỉ cho mục đích xác minh việc đáp ứng điều kiện đối với Dịch vụ bạn đang sử dụng, và sẽ không được sử dụng cho mục đích quảng cáo hay bất kỳ mục đích nào khác.


*Bảng dưới đây cung cấp mô tả về các dữ liệu cá nhân bạn lựa chọn cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những tính năng/chức năng bổ sung *

Các loại dữ liệu cá nhân Mô tả loại
Dữ Liệu Giọng Nói Nếu tính năng thoại có sẵn trong thị trường nơi bạn cư trú, chúng tôi thu thập dữ liệu giọng nói của bạn khi bạn cho phép để cung cấp cho bạn các tính năng và chức năng bổ sung, chẳng hạn như để tương tác với Dịch Vụ bằng giọng nói của bạn.
Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng Chúng tôi có thể thu thập một số dữ liệu cá nhân nhất định khi bạn đăng ký sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến. Các dữ liệu cá nhân cụ thể chúng tôi thu thập sẽ khác nhau tùy theo phương thức thanh toán (ví dụ như thanh toán trực tiếp qua nhà mạng điện thoại di động của bạn, hoặc thông qua hoá đơn), nhưng sẽ đều bao gồm những thông tin như sau:
 • Họ và tên;
 • Ngày tháng năm sinh;
 • Loại thẻ tín dụng hoặc ghi nợ, ngày hết hạn, và một số chữ số của số thẻ của bạn;
 • Mã bưu chính;
 • Số điện thoại di động; và
 • Chi tiết về lịch sử mua và thanh toán của bạn.
Dữ Liệu Cuộc Thi, Khảo Sát Khi bạn hoàn thành bất kỳ mẫu đơn nào, trả lời khảo sát hoặc bảng hỏi, chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp.


*Bảng dưới đây mô tả những dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ các nguồn bên thứ ba *

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ nhiều bên thứ ba khác nhau. Những nguồn bên thứ ba này khác nhau tùy từng thời điểm, và bao gồm:

Các loại nguồn bên thứ ba Mô tả loại
Đối tác xác thực Nếu bạn đăng ký hoặc đăng nhập vào dịch vụ của chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của bên thứ ba (ví dụ như Facebook), chúng tôi sẽ nhập thông tin của bạn từ bên thứ ba đó để giúp bạn tạo lập tài khoản với chúng tôi.
Đối tác dịch vụ kỹ thuật Chúng tôi cộng tác với các đối tác dịch vụ kỹ thuật cung cấp cho chúng tôi những dữ liệu nhất định, như bản đồ địa chỉ IP tới dữ liệu địa điểm không chính xác (ví dụ như thành phố hay quốc gia), để chúng tôi có thể cung cấp Dịch Vụ, các nội dung và các tính năng.
Đối tác thanh toán Nếu bạn lựa chọn chi trả cho một dịch vụ hoặc một tính năng bằng hoá đơn, chúng tôi có thể sẽ nhận dữ liệu của bạn từ các đối tác thanh toán để có thể gửi các hoá đơn cho bạn, xử lý thanh toán của bạn và để cung cấp cho bạn sản phẩm bạn đã mua.
Nhà quảng cáo và các đối tác quảng cáo khác Chúng tôi có thể nhận những dữ liệu nhất định về bạn, như thông tin nhận dạng cookie, thông tin nhận dạng thiết bị điện thoại, hoặc địa chỉ email, và những suy luận về sở thích và ưu tiên của bạn từ những nhà quảng cáo và đối tác quảng cáo nhất định, để chúng tôi có thể mang lại những quảng cáo thích hợp hơn và đánh giá sự hiệu quả của những quảng cáo này.


5. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vào mục đích gì

Khi bạn sử dụng hoặc tương tác với Dịch Vụ, chúng tôi dùng nhiều công nghệ khác nhau để xử lý dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập về bạn cho những mục đích khác nhau. Chúng tôi đã trình bày trong bảng phía dưới những lý do mà chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, các cơ sở pháp lý chúng tôi dựa vào để được phép xử lý hợp pháp dữ liệu cá nhân của bạn, được sử dụng cho những mục đích dưới đây:

Mô tả tại sao xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (‘mục đích xử lý') Cơ Sở Pháp Lý cho mục đích xử lý Loại dữ liệu cá nhân dùng cho mục đích xử lý
Để cung cấp và cá nhân hoá Dịch Vụ.
 • Thực hiện Hợp Đồng
 • Lợi Ích Chính Đáng
 • Chấp Thuận
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng
 • Dữ Liệu Xác Minh Gói Dịch Vụ
 • Dữ Liệu Giọng Nói
Để hiểu, phát hiện, khắc phục sự cố và sửa lỗi trong Dịch Vụ
 • Thực hiện Hợp Đồng
 • Lợi Ích Chính Đáng
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
Để đánh giá và phát triển các tính năng, công nghệ mới, và để cải thiện Dịch Vụ
 • Lợi Ích Chính Đáng
 • Chấp Thuận
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu Giọng Nói
Cho các mục đích tiếp thị, xúc tiến và quảng cáo.
 • Lợi Ích Chính Đáng
 • Chấp Thuận
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu Giọng Nói
Để tuân thủ nghĩa vụ luật định và các yêu cầu thực thi pháp luật
 • Tuân thủ nghĩa vụ luật định
 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng
 • Dữ Liệu Xác Minh Gói Dịch Vụ
 • Dữ Liệu Giọng Nói
 • Dữ Liệu về Cuộc Thi, Khảo Sát
Để tuân thủ nghĩa vụ theo hợp đồng với các bên thứ ba, ví dụ các hợp đồng li-xăng và thực hiện hành động phù hợp liên quan đến các báo cáo xâm phạm về sở hữu trí tuệ và nội dung không phù hợp.
 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng
Để thiết lập, thực hiện hoặc chống lại các khiếu kiện pháp lý.
 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng
 • Dữ Liệu Xác Minh Gói Dịch Vụ
 • Dữ Liệu Giọng Nói
 • Dữ Liệu về Cuộc Thi, Khảo Sát
Để thực hiện kế hoạch kinh doanh, báo cáo và dự đoán.
 • Lợi ích chính đáng
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng
Để xử lý thanh toán của bạn
 • Thực hiện Hợp Đồng
 • Tuân thủ nghĩa vụ luật định
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng
Để phát hiện gian lận, bao gồm gian lận thanh toán và gian lận trong việc sử dụng Dịch Vụ
 • Thực hiện Hợp Đồng
 • Tuân thủ nghĩa vụ luật định
 • Lợi Ích Chính Đáng
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu Thanh Toán và Mua Hàng
 • Dữ Liệu Xác Minh Gói Dịch Vụ
Để thực hiện nghiên cứu, tổ chức cuộc thi, khảo sát.
 • Thực Hiện Hợp Đồng
 • Lợi Ích Chính Đáng
 • Chấp Thuận
 • Dữ Liệu Người Dùng
 • Dữ Liệu Sử Dụng
 • Dữ Liệu về Cuộc Thi, Khảo Sát


6. Chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi đã phân loại người nhận dữ liệu cá nhân được thu thập hoặc tạo ra thông qua việc sử dụng Dịch Vụ của bạn.

*Thông tin công khai có sẵn *

Các dữ liệu cá nhân sau sẽ luôn công khai có sẵn trên Dịch Vụ: họ tên và/hoặc tên người dùng, ảnh đại diện của bạn, những người bạn theo dõi và những người theo dõi bạn trên Dịch Vụ.

Các dữ liệu cá nhân bạn có thể lựa chọn chia sẻ

Các dữ liệu cá nhân sau sẽ chỉ được chia sẻ với loại người nhận được trình bày trong bảng dưới đây nếu:

 • bạn chọn sử dụng một tính năng nhất định của Dịch Vụ và việc chia sẻ một số dữ liệu cá nhân là yêu cầu bắt buộc để sử dụng đúng tính năng đó của Dịch Vụ; hoặc
 • bạn cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ chọn cài đặt phù hợp trên Dịch Vụ hoặc ủy quyền cho thông qua cơ chế đưa ra chấp thuận.
Loại Người Nhận Lý do chia sẻ
Ứng dụng của bên thứ ba và các thiết bị bạn kết nối với Tài Khoản của bạn Nếu bạn kết nối Tài Khoản của mình với ứng dụng của bên thứ ba và/hoặc các thiết bị, như là, các nền tảng và dịch vụ mạng xã hội, âm thanh hoặc tự động, chúng tôi sẽ chia sẻ các dữ liệu kỹ thuật với bên vận hành ứng dụng bên thứ ba đó và/hoặc thiết bị để kết nối với tài khoản, và/hoặc tạo điều kiện cho việc phát lại Dịch Vụ. Đối với một số bên thứ ba nhất định có đề nghị hoặc yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với họ, bạn sẽ được yêu cầu cho phép trước khi chúng tôi cung cấp thông tin của bạn cho các bên thứ ba đó.
Cộng đồng hỗ trợ Khi bạn cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi


7. Lưu trữ và xóa dữ liệu

Chúng tôi chỉ giữ dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào còn cần thiết nhằm cung cấp cho bạn Dịch Vụ và vì mục đích kinh doanh chính đáng và thiết yếu, như là duy trì việc thực hiện Dịch Vụ, đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu về các tính năng và đề xuất mới, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, và giải quyết tranh chấp. Chúng tôi giữ một số dữ liệu cá nhân của bạn chừng nào bạn vẫn là người dùng Dịch Vụ. Ví dụ, chúng tôi sẽ giữ danh sách phát, thư viện bài hát và thông tin tài khoản của bạn.

Nếu bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn để không thể xác định được bạn trừ khi chúng tôi được phép hoặc bắt buộc theo luật phải duy trì một số dữ liệu cá nhân nhất định, bao gồm các trường như:

 • Nếu có vấn đề không giải quyết được liên quan đến tài khoản của bạn, như là nợ tín dụng trên tài khoản của bạn hoặc khiếu nại hoặc tranh chấp chưa được giải quyết, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân cần thiết cho đến khi vấn đề được giải quyết.
 • Khi chúng tôi cần giữ dữ liệu cá nhân cho các nghĩa vụ về pháp lý, thuế, kiểm toán và kế toán, chúng tôi sẽ giữ các dữ liệu cá nhân cần thiết cho khoảng thời gian theo luật định; và/hoặc
 • Khi cần thiết vì lợi ích kinh doanh chính đáng của chúng tôi như là chống gian lận hoặc duy trì an ninh cho các người dùng của chúng tôi.


8. Giữ cho dữ liệu cá nhân của bạn an toàn

Chúng tôi cam kết bảo vệ các dữ liệu cá nhân của người dùng. Chúng tôi thực thi các biện pháp kĩ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ an ninh cho dữ liệu cá nhân của bạn; tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng không có hệ thống nào là an ninh tuyệt đối. Chúng tôi đã thực thi những chính sách khách nhau bao gồm chính sách sử dụng biệt hiệu, mã hóa, truy cập và lưu trữ để phòng ngừa việc truy cập trái phép và lưu giữ không cần thiết các dữ liệu cá nhân trên hệ thống của chúng tôi.

Mật khẩu của bạn bảo vệ tài khoản người dùng của bạn, do đó chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng mật khẩu mạnh dành riêng cho tài khoản của bạn, không bao giờ chia sẻ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai, hạn chế truy cập vào máy tính và trình duyệt của bạn, và đăng xuất sau khi sử dụng Dịch Vụ.


9. Trẻ em

Dịch Vụ của chúng tôi không dành cho cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không được cung cấp cho trẻ em ở độ tuổi mà việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng là bất hợp pháp, hoặc yêu cầu chấp thuận của phụ huynh cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng theo quy định tại GDPR hoặc pháp luật địa phương khác.

Chúng tôi không chủ ý thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi hoặc dưới độ tuổi hạn chế được áp dụng ("Độ Tuổi Hạn Chế"). Nếu bạn dưới Độ Tuổi Hạn Chế, vui lòng không sử dụng Dịch Vụ và không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho chúng tôi.

Nếu bạn là cha hoặc mẹ của trẻ em dưới Độ Tuổi Hạn Chế và biết được rằng con của bạn đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi, và bạn có thể yêu cầu thực thi quyền có liên quan.

Nếu chúng tôi biết được rằng chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xóa các dữ liệu cá nhân này. Điều này có thể buộc chúng tôi phải xóa tài khoản của trẻ em đó.


10. Thay đổi Chính Sách này

Đôi khi chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách này.

Khi chúng tôi thay đổi đáng kể Chính Sách này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo hiển thị nổi bật phù hợp cho từng trường hợp, ví dụ, bằng việc hiển thị thông báo nổi bật trên Dịch Vụ hoặc gửi cho bạn email và/hoặc thông báo cho thiết bị. Chúng tôi có thể thông báo trước cho bạn.

Do đó, vui lòng đảm bảo rằng bạn đọc kỹ thông báo nêu trên.


11. Cách liên hệ với chúng tôi.

Cảm ơn bạn vì đã đọc Chính Sách này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các thông tin tại Thông tin liên hệ