PageTitle - Khách hàng

Đối tác & Khách hàng

Với hơn 600+ cơ quan hành chính trên khắp cả nước đã và đang sử dụng sản phẩm của chúng tôi - NewSaigonSoft. Và tất cả các dự án đều triển khai trên nền tảng nguồn mở.